Kontakt

Informácie o objednávke

Reklamácie, vrátenie tovaru

Fakturačné údaje

Pracovné dni od 9.00 do 18.00 Pracovné dni od 9.00 do 18.00 Urban Group, s.r.o.
Tel: 0905 575 320 Tel: 0905 575 320 Škultétyho 1, 831 04 Bratislava
E-mail: info@semilton.sk E-mail: info@semilton.sk IČO: 48254410
  Poslať poštou na adresu: Urban Group s.r.o., Škultétyho 1, Bratislava IČ DPH: SK2120115074
     

Záujem o obchodnú spoluprácu

Záujem o reklamnú spoluprácu

Bankové údaje

E-mail: info@semilton.sk E-mail: info@semilton.sk Banka: Tatra banka, a.s.
    Číslo účtu: 2948008671/1100
    SWIFT: TATRSKBX
    IBAN: SK1211000000002948008671